www.kbelak.cz

www.praha19.cz

Informační list Kbelák - dvouměsíčník


zdarma

vydává MČ Praha 19 - Kbely, Semilská 43/1, 197 00 Praha - Kbely, IČO: 00231304,

evidenční číslo MK ČR E 16283

vychází jako dvouměsíčník

náklad 3080 výtisků

distribuce do všech domácností ve Kbelích

Uzávěrka 28. předcházejícího měsíce před vydáním

redakční rada:

P. Žďárský, Ing. V. Olmr, I. Šestáková, L. Biskup, JUDr. J. Nykles


Příjem inzerce:


Osobně: Michal Marel, Albrechtická 825, 1. patro, tel: +420 734 789 978

Elektronicky:

kbelak(zavináč)kbely.mepnet.cz (podklady a objednávka)

Elektronicky:

objednávka inzerce (podklady a objednávku odešlete elektronickým formulářem)


Uvádějte prosím přesně své kontakty a fakturační údaje, jinak nebude moci být inzerát zveřejněn.


Grafik: Michal Marel, tel.:+420 734 789 978


Platební podmínky: platba v hotovosti na pokladně úřadu, nebo převodem na účet (bude zaslaná zálohová FA)

Uvádějte prosím přesně své kontakty a fakturační údaje!


Ceny a podmínky inzerce v informačním listě Kbelák platné od 15.6. 2012


1 celá strana  A4 3.920,- Kč s DPH

za zveřejnění v jednom čísle

1/2  strany A4 2.210,- Kč s DPH

za zveřejnění v jednom čísle

1/4  strany A4 1190- Kč s DPH

za zveřejnění v jednom čísle

1/8 strany A4 790- Kč s DPH

za zveřejnění v jednom čísle


Pokud si inzerent předplatí inzerci na 6 čísel, poskytne se mu sleva 10%, při předplacení na 3 čísla je sleva 5%.


Řádková inzerce

Maximální počet řádků 6, maximálně 200 znaků, plošně do velikosti 1/16  ze strany A4 za 390,- Kč včetně DPH. V případě nekomerční inzerce, je možné požádat o slevu až 50%.


Kbelák vychází nepravidelně v nákladu 3080 výtisků.
Objednávku lze zaslat emailem na adresu kbelak(zavináč)kbely.mepnet.cz


Podklady v elektronické podobě (osobně či emailem), ve formátu PDF s ořezovými značkami a vloženými fonty (takzvané tiskové PDF).


Nebude-li PDF odpovídat požadovaným parametrům, není zaručena kvalita tisku.


V případě obrázku kvalitní foto v JPG, BMP, TIF, bude-li reklama v souboru Word s obrázkem, obrázek přiložit zvlášť.


V případě, že dodaný materiál nebude odpovídat požadavkům, nemůže být uveřejněn !!!


Žádost o neuveřejnění inzerce s konkurenční tematikou nebo obsahem na téže a nebo protilehlé straně nemůžeme, vzhledem k technologii tisku dodržet.


Nezveřejňujeme články a reklamy politických stran, hnutí a sdružení, ani reklamy s rasovou, národnostní a náboženskou tématikou.